Contact Information:

Luguanqiao, Henxi Town, Yinzhou District, Ningbo, China.

+ 86 574 88471806

+ 86 574 88471808

wenhongyi@ninggangcable.com why7599@hotmail.com

Miscellaneous information: